Все по-малко висшисти в България

Днес висшето образование се счита за почти задължително, тъй като за младежите търсенето на работа без университетска диплома или две е истинско изпитание. В края на 2018 г. бяха публикувани резултати от рейтинга на българските университети, които разкриха любопитни тенденции. Сред тях е спадът на наши студенти в чужбина, както и по-малкият брой на завършили и осигуряващи се извън родната държава. Резултатите показаха разлика с 15% по-малко студенти в България, сравнено с 2014 г. Какви са възможните причини за това, след като дипломата е толкова важна?

Основните и очевидни фактори за прогресивното намаляване на вишисти у нас са няколко. Първата е свързана с демографските особености на България, а именно близо 6% спад в общото население на страната, смятано от 2010 г. Много сънародници  емигрират най-често в Европа и Америка, децата им се раждат там и не се връщат обратно. Освен това, нашата страна е с най-висока смъртност в рамките на Европейския съюз.

Всяко следващо поколение все по-късно създава семейство и се ограничава със средно 1.53 деца на домакинство, най-често поради финансови причини. В момента в университет се обучават децата, родени по време и след кризата на 1996-1997г., когато коефициентът на раждаемост е бил още по-нисък от сегашния.

Трябва да уточним, че българите не се отказват от родното образование, за да преследват чуждестранна диплома. Около 6000 човека са кандидатствали за обучение в университет извън страната през предходната година, докато през 2017 г. са били близо 8000.

Като се има предвид средния стандарт на живот, причина може да се търси във финансовото състояние на домакинствата. За доста български семейства висшето образование представлява финансова тежест. Университетските такси в България още не са на нивото на повечето чуждестранни, но най-често студентите не са финансово незавизими по време на обучението си. Това поставя роднините им в трудна ситуация и принуждава някои младежи да се откажат от дипломата. Трудностите на семействата могат лесто да се избегнат с пари на заем онлайн, а дори самите кандидат-студенти, ако искат, могат да се възползват от специален студентски кредит.

От друга страна, за намаляващия брой на студентите имат принос висшите учебни заведения, които провеждат политики за намаляване на свободните места. Целта е да се повиши качеството на образованието чрез увеличаване на конкуренцията и да се регулира броят на студентите в някои специалности (по-малко икономисти, повече педагози и медици).

Позитивна тенденция, която рейтингът отчете, е, че въпреки намаляващия брой студенти, тези, които се дипломират, имат много добра реализация – по-ниска безработица и по-високо заплащане.

loading...

loading...

Comments

comments

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *