Хан Тервел

ГОРДЕЙ СЕ, българино! Как Хан Тервел спасява Европа от арабското нашествие!

Хан Тѐрвел e вторият владетел на България. Според Именника на българските ханове той наследява Аспарух. Източниците днес показват различни данни за периода на управлението му 700 – 721 (701 – 718) г. През 705 г. [...]