Станислав Бачев: Геоенергетиката в отношенията ЕС-Русия в началото на 21 век

Книгата е достъпна в търговската мрежа на Хеликон, Български книжици и др.

Всяка епоха идва с продукти и ресурси, около които се оформят регионални и глобални сблъсъци между народите и цивилизациите. Дори не е задължително „продуктът” да бъде измерван в реални мерни единици, както религиозните сблъсъци, при които религията е основна причина и оръжие. Независимо дали става дума за злато, сол, търговия с роби или контрол на нефтени полета, наравно важен фактор със самия ресурс е и пътя, по който той преминава. Изключителната динамика на модерния свят прави битката за ресурси още по-мотивирана. Съвременността предопределя геоенергетиката като коректив на международната политика. Сблъсъкът в момента, а и в обозримо бъдеще, ще бъде формиран около ресурси като природния газ, нефта (както и „Пътят на коприната”, по който са транзитирани), чистата питейна вода, а дори и новите ресурси без реално изражение в мерни единици – напредъкът във високите технологии и изкуствения интелект. Фокусът на анализа е върху политическия курс и посока в отношенията на ЕС и Русия, които са силно повлияни от процесите в енергийната сигурност, всичко това е част от общия енергиен пасианс. Глобалността на сблъсъка, включващ държави както от Запад, така и от Изток е доказателство за многополюсността на съвременния свят. Два от основните играчи (но с различни роли), около които се развива анализът, са ЕС и Русия. Икономически силният ЕС има нужда от гориво, което да го поддържа и развива. Недостатъчното наличие на природен газ и нефт в ЕС определят неговата роля на потребител (залежите на природен газ в Европа са едва 2% от световните, а на нефт – по-малко от 1%). Това определя и топосите на сблъсък на интереси – Източна и Северна Европа, Турция, Близкия Изток, Каспийския регион и Северна Африка. На глобално ниво се отличават интересите на:

  • САЩ, които целят да няма сближаване между ЕС и Русия на каквото и да е ниво. Откъсване на  Европа от текущата (и бъдеща) енергийна зависимост от Русия чрез изграждане на алтернативни трасета за пренос на газ и нефт;
  • Русия, за която значимостта на контрола върху снабдяването на Европа с енергопродукти може да бъде сравнена с отношението на Византия към Средиземно море, което е вековен приоритет номер 1, мястото където Източната империя не прави компромиси с инвестицията в сила и ресурси; Въпреки това, разликата с Византия е успешното адаптиране на Русия и използване на географското положение, за да може да изгражда конкурентни връзки с Азия;
  • Китай, чието бързо развитие предопределя и неговата амбиция за един от световните полюси. Въпреки днешното стратегическо партньорство с Русия и договорите за доставки на руски газ в Китай, както и сътрудничеството в множество други сфери, в дългосрочен план Китай ще вижда Русия като заплаха за своите интереси. Целта на Китай е организирането и контролирането на нов „Път на коприната”;
  • Турция, която под авторитарното управление на Реджеп Ердоган не е забрвила вековната политическа програма за водеща роля на световната сцена, превръщането на полумесеца от националния флаг в цял месец. Важен, незаобиколим енергиен коридор. Турция избира противоречивата роля на близко партньорство с Русия в същото време бидейки ключва натовска държава;
  • Европейският съюз, който е изправен пред виталното предизвикателство с кого е най-целесъобразно икономически, политически и културно да се обвърже. Въпреки своята икономическа сила ЕС никога няма да може да играе напълно самостоятелно и самодостатъчно на световната сцена. Той може да израсте в световен политически субект, но винаги в партньорство с друг световен полюс.

В своята монография Станислав Бачев търси отговорите на няколко основни въпроса:

1. Възможно ли е партньорство между ЕС и Русия и защо?

2. Може ли ЕС да израстне във влиятелен геополитически фактор?

3. Какво е мястото на останалите големи играчи при подреждането на геополитическия пъзел?

Книгата ще бъде представена на 11 декември от 18 часа в книжен център „Гринуич” – бул. „Витоша” 37.

loading...

loading...

Comments

comments

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *