КЗК откри нарушения в дейността на монополиста “Топлофикация”

Общинското дружество “Топлофикация София” злоупотребява с господстващото си положение на пазара на пренос на топлинна енергия, като принуждава клиентите си да се включват към системата й, като им налага три нелоялни търговски условия, съобщава “Дневник”.

Според постановление на Комисията за защита на конкуренцията дружеството принуждава новите си клиенти да изградят за своя сметка присъединителния топлопровод, съоръженията към него и абонатна станция, а след това да ги предоставят за безвъзмездно ползване на топлопреносното предприятие изградените от клиента енергийни обекти, като обезщетението им се изплаща в топлинна енергия.

От комисията посочват, че според нормативната уредба “Топлофикация София” би трябвало да плати изграждането на присъединителната инфраструктура. Условието клиентите да предават на дружеството платените от тях съоръжение е необосновано. Дружеството дори би трябвало да заплаща цена за ползването му. Обезщетяването с топлинна енергия лишава строителите инвеститори от правото им на възвръщаемост на инвестицията, тъй като те не са крайни потребители.

От общинското дружество имат 30 дни да представят писмени възражения по предявените твърдения. Срокът започва да тече от деня на получаване на определението.

loading...

loading...

Comments

comments

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *